InBody 370SMěření na přístrojích InBody - zásady:

• Ujistěte se, že se test provádí před jídlem. V případech, kdy vyšetřovaná osoba již jedla, by měl

být test odložen po uplynutí dvou hodin od posledního jídla. To proto, že hmota jídla se počítá

jako váha a může tak být příčinou chyby měření.

• Ujistěte se, o použití toalety. I když moč a stolice se nezahrnují jako prvky složení lidského těla,

jejich objem je zahrnut do měření váhy. To by mohlo vést k biologické chybě.

• Necvičte těsně před prováděním testu. Namáhavé cvičení, nebo prudké pohyby mohou

způsobit dočasné změny ve složení lidského těla.

• Zůstaňte v klidu stát asi pět minut. Provádění testu okamžitě po ležení na lůžku, nebo po

dlouhém sezení může způsobit mírné změny ve výsledcích testu. Je tomu tak proto, že tělesná

voda má snahu se stahovat do dolních končetin, jakmile osoba sedí, nebo když vstane.

• Neprovádějte test těsně po sprchování, nebo po sauně. Pocení způsobuje dočasné změny ve

složení lidského těla měřené osoby.

• Neprovádějte měření během menstruačního cyklu. U žen dochází během menstruačního cyklu

ke zvýšení tělesné vody.

• Test provádějte při normální teplotě (20°C - 25°C). Zatímco je lidské tělo při normální teplotě

stabilní, složení těla je náchylné na změnu horkého, nebo chladného počasí.

• Jestliže se provádí opakovaný test, ujistěte se, že provádíte test při shodných podmínkách. Aby

byla dodržena přesnost výsledku testu, musí být dodrženy identické podmínky (tj. nošení

stejných šatu, testování před jídlem, nebo cvičením atd.).

• Měření může ovlivnit léčba diuretiky, užívání steroidů či růstového hormonu.

Kontraindikace měření:

• Kardiostimulátor.

• Implantovaný elektronický lékařský přístroj (např. elektrokardiograf).

• Těhotné ženy do 4 měsíce těhotenství.